De publieke sector staat voor grote uitdagingen. Nieuwe taken, minder middelen en een veranderende samenleving werpen nieuwe vragen op.

Kurtosis helpt publieke organisaties bij maatschappelijke vraagstukken met evidence-based inzichten en advies. We zijn een groeiend bureau met ervaren professionals op het gebied van data-analyse, datascience en datagedreven werken. Facts, figures & fun is wat ons drijft. Door verbinding te leggen tussen data en domeinkennis bieden we inzichten en oplossingen die helpen om meer grip te krijgen op het vraagstuk. Met deze krachtige combinatie helpen wij klanten hun (maatschappelijke) performance te verbeteren: doelgericht, concreet en realistisch.

Contact

Business intelligence

Wij helpen organisaties om op gerichte wijze data te verzamelen, te registreren en te analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toe te passen om de prestaties van de organisatie te verbeteren. Hiervoor ontwikkelen we dashboards voor de primaire processen en de bedrijfsvoering, brengen we beleidseffecten in beeld en stellen we prognoses op.

Advies

Als adviseur helpen wij publieke organisaties bij organisatieontwikkeling en verbetering van de bedrijfsvoering. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over de organisatiestructuur, het verbeteren van prestatiemanagement of een advies over de benodigde capaciteit. Ook begeleiden we organisaties met datagedreven werken door onze kennis en ervaring met data-analyse en veranderkunde samen te brengen. 

Onderzoek

Wij verzamelen en valideren data uit verschillende bronnen om tot inzichten te komen. Als reeds beschikbare data of documenten nog niet voldoende inzichten bieden, zetten wij gericht onderzoeksmethoden in om het vraagstuk op een goede wijze te beantwoorden. 


Academy

De Kurtosis Academy verzorgt (introductie)trainingen over data-science methodieken, verdiepende en vakinhoudelijke trainingen en het leren beheersen van veelgebruikte tools. Dit doen we voor onze eigen medewerkers én inhouse bij onze opdrachtgevers. Daarnaast geven onze consultants regelmatig masterclasses op actuele thema’s. 

Detachering

Ook bij een tijdelijke behoefte aan een data-professional voor een project of pilot zijn wij inzetbaar. Wij hebben mensen in dienst die binnen informatiemanagement onder andere als data-analist, onderzoeker, beleidsanalist, projectleider, informatiemanager en procesbegeleider ingezet kunnen worden.  

Scan financiële gezondheid zorgaanbieders

Wilt u inzicht in de continuïteit van uw zorgaanbieders? Wilt u signalen van fraude tijdig kunnnen opmerken? Kurtosis kan hierbij helpen. Op basis van data en moderne voorspelmodellen bieden wij u een analyse van uw huidige en potentiële zorgaanbieders. Dit geeft u een totaalbeeld van uw zorglandschap en per instelling.


Lees meer