De publieke sector staat voor grote uitdagingen. Nieuwe taken, minder middelen en een veranderende samenleving werpen nieuwe vragen op.

Kurtosis helpt publieke organisaties bij maatschappelijke vraagstukken met evidence-based inzichten en advies. We zijn een groeiend bureau met ervaren professionals op het gebied van data-analyse, datascience en datagedreven werken. Facts, figures & fun is wat ons drijft. Door verbinding te leggen tussen data en domeinkennis bieden we inzichten en oplossingen die helpen om meer grip te krijgen op het vraagstuk. Met deze krachtige combinatie helpen wij klanten hun (maatschappelijke) performance te verbeteren: doelgericht, concreet en realistisch.

Contact

Business intelligence

Wij helpen organisaties om op gerichte wijze data te verzamelen, te registreren en te analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toe te passen om de prestaties van de organisatie te verbeteren. Hiervoor ontwikkelen we dashboards voor de primaire processen en de bedrijfsvoering, brengen we beleidseffecten in beeld en stellen we prognoses op.

Advies

Als adviseur helpen wij publieke organisaties bij organisatieontwikkeling en verbetering van de bedrijfsvoering. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over de organisatiestructuur, het verbeteren van prestatiemanagement of een advies over de benodigde capaciteit. Ook begeleiden we organisaties met datagedreven werken door onze kennis en ervaring met data-analyse en veranderkunde samen te brengen. 

Onderzoek

Wij verzamelen en valideren data uit verschillende bronnen om tot inzichten te komen. Als reeds beschikbare data of documenten nog niet voldoende inzichten bieden, zetten wij gericht onderzoeksmethoden in om het vraagstuk op een goede wijze te beantwoorden. 


Academy

De Kurtosis Academy verzorgt (introductie)trainingen over data-science methodieken, verdiepende en vakinhoudelijke trainingen en het leren beheersen van veelgebruikte tools. Dit doen we voor onze eigen medewerkers én inhouse bij onze opdrachtgevers. Daarnaast geven onze consultants regelmatig masterclasses op actuele thema’s. 

Detachering

Ook bij een tijdelijke behoefte aan een data-professional voor een project of pilot zijn wij inzetbaar. Wij hebben mensen in dienst die binnen informatiemanagement onder andere als data-analist, onderzoeker, beleidsanalist, projectleider, informatiemanager en procesbegeleider ingezet kunnen worden.  

Scan financiële gezondheid zorgaanbieders

Wilt u inzicht in de continuïteit van uw zorgaanbieders? Wilt u signalen van fraude tijdig kunnnen opmerken? Kurtosis kan hierbij helpen. Op basis van data en moderne voorspelmodellen bieden wij u een analyse van uw huidige en potentiële zorgaanbieders. Dit geeft u een totaalbeeld van uw zorglandschap en per instelling.


Lees meer

Promovenda Ilse Verveer versterk team Kurtosis

llse Verveer, die dit jaar promoveert in de neuropsychologie, verruilt de wetenschap voor data-consultancy bij Kurtosis.

Lees meer

Landelijk onderzoek digitale vaardigheid

Binnenlands Bestuur en Kurtosis zijn gestart met een onderzoek naar de digitale vaardigheid van ambtelijk Nederland.

Lees meer

Kurtosis brengt digitale vaardigheid van gemeenten in kaart

Samen met gemeente Almelo heeft Emma Stöger een scan ontwikkeld die gemeenten inzicht geeft in de digitale vaardigheid.

Lees meer

Ambtenaar wil digitale vaardigheden vooral toepassen

Digitaal leiderschap en persoonlijke motivatie zijn belangrijke bepalers van de digitale vaardigheden van gemeentemedewerkers. Dat concludeert Emma Stöger in haar afstudeeronderzoek, waarbij ze gelijk dashboards ontwikkelde voor de drie deelnemende gemeenten om deze vaardigheden te monitoren. ‘Gemeenten zoeken naar de juiste aanpak. Ze zien de potentie van datagedreven werken, maar het is lastig om ermee aan de slag te gaan.’

Lees meer

Datagedreven zicht op zorgaanbieders

Samen met regio Midden-Holland lanceert Kurtosis een landelijke pilot Zicht op financiële gezondheid en rechtmatigheid zorgaanbieders.

Lees meer

Grip op corona-compensatie zorgaanbieders

De coronacrisis heeft grote impact op de continuïteit van de zorg. Een belangrijk deel van de reguliere zorg gaat voorlopig niet door of in beperkte mate. De crisis heeft ook grote consequenties voor de financiële positie van zorgaanbieders.

Lees meer

Kurtosis start twee praktijkonderzoeken datagedreven werken bij gemeenten

Als bureau dat werkt op het snijvlak van data-analyse en organisatieadvies vinden wij het belangrijk om met gefundeerde kennis en methoden een bijdrage te leveren aan de dataficatie van gemeenten. Een mooi voorbeeld hiervan is de scan van zorgaanbieders gericht op financiële gezondheid en signalen van fraude die we onlangs samen met gemeenten ontwikkeld hebben. We zetten deze lijn voort met twee landelijke praktijkonderzoeken waarmee we in februari van start gaan.

Lees meer

Veel media-interesse in praktijkinzichten databureau Kurtosis

Recent publiceerden wij over de problemen met managementinformatie in het sociaal domein op Platform Overheid. Verschillende media hebben dit opgepakt en er een bericht over geschreven. Zo schrijft Binnenlands Bestuur dat gemeenten de zorgkosten pas laat in beeld hebben. Sociaalweb bespreekt de zes analyses waarmee gemeenten meer grip kunnen krijgen op de zorgkosten. En Skipr stelt dat trage facturering van zorgaanbieders het huishoudboekje van gemeenten ontregelt.

Lees meer

onderzoek scan-financiele-gezondheid-zorgaanbieders

3800 jaarrekeningen van zorgaanbieders geanalyseerd op financiële gezondheid en rechtmatigheid!

Met data-analisten van Kurtosis hebben wij een scan ontwikkeld van 3800 zorgaanbieders op signalen van fraude en financiële gezondheid op basis van VWS open data. Dit om inkoopregio’s en gemeenten te helpen. Benieuwd hoe uw regio scoort?

Lees meer

QuickScan Grip Sociaal Domein voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies

Quickscan Grip Sociaal Domein voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies

Voor veel gemeenten is het sociaal domein een stevige opgave. Berichten over financiële tekorten voeren nog altijd de boventoon. Vanuit onze expertise en ervaring heeft Kurtosis een quickscan Grip op het sociaal domein voor raadsleden en rekenkamers ontwikkeld. Met deze quickscan krijgt u inzicht in het zorggebruik, de toegang, demografische kenmerken en kosten van de Jeugdzorg en/of Wmo.

Lees meer

Foto en doorkijk beschermd wonen Noord- en Midden-Limburg

Met het oog op de nieuwe aanbesteding per 1 januari 2021 en de verdere decentralisatie naar alle gemeenten wil Venlo een goed beeld hebben van de huidige populatie beschermd wonen en beschermd thuis, de daarbij behorende zorgaanbieders en een doorkijk naar 2021. Kurtosis is vanuit haar expertise op het gebied van data en onderzoek gevraagd om Venlo hierin te ondersteunen.

Lees meer

Vroegsignalering van schulden kan effectiever en efficiënter

Vroegsignalering van problematische schulden vindt te vaak plaats zonder volledig projectplan of monitoring. Daardoor zijn de resultaten onvoldoende inzichtelijk, ontbreekt sturing en blijft er twijfel bestaan over de meerwaarde. Vanwege het zwaarwegende belang van inwoners met ernstige schulden, moet dit beter. Want vroegsignalering is wel degelijk van waarde voor inwoners en maatschappij.

Lees meer