De publieke sector staat voor grote uitdagingen. Nieuwe taken, minder middelen en een veranderende samenleving werpen nieuwe vragen op.

Kurtosis helpt publieke organisaties bij maatschappelijke vraagstukken met evidence-based inzichten en advies. We zijn een groeiend bureau met ervaren professionals op het gebied van data-analyse, datascience en datagedreven werken. Facts, figures & fun is wat ons drijft. Door verbinding te leggen tussen data en domeinkennis bieden we inzichten en oplossingen die helpen om meer grip te krijgen op het vraagstuk. Met deze krachtige combinatie helpen wij klanten hun (maatschappelijke) performance te verbeteren: doelgericht, concreet en realistisch.

Contact

Business intelligence

Wij helpen organisaties om op gerichte wijze data te verzamelen, te registreren en te analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toe te passen om de prestaties van de organisatie te verbeteren. Hiervoor ontwikkelen we dashboards voor de primaire processen en de bedrijfsvoering, brengen we beleidseffecten in beeld en stellen we prognoses op.

Advies

Als adviseur helpen wij publieke organisaties bij organisatieontwikkeling en verbetering van de bedrijfsvoering. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over de organisatiestructuur, het verbeteren van prestatiemanagement of een advies over de benodigde capaciteit. Ook begeleiden we organisaties met datagedreven werken door onze kennis en ervaring met data-analyse en veranderkunde samen te brengen. 

Onderzoek

Wij verzamelen en valideren data uit verschillende bronnen om tot inzichten te komen. Als reeds beschikbare data of documenten nog niet voldoende inzichten bieden, zetten wij gericht onderzoeksmethoden in om het vraagstuk op een goede wijze te beantwoorden. 


Academy

De Kurtosis Academy verzorgt (introductie)trainingen over data-science methodieken, verdiepende en vakinhoudelijke trainingen en het leren beheersen van veelgebruikte tools. Dit doen we voor onze eigen medewerkers én inhouse bij onze opdrachtgevers. Daarnaast geven onze consultants regelmatig masterclasses op actuele thema’s. 

Detachering

Ook bij een tijdelijke behoefte aan een data-professional voor een project of pilot zijn wij inzetbaar. Wij hebben mensen in dienst die binnen informatiemanagement onder andere als data-analist, onderzoeker, beleidsanalist, projectleider, informatiemanager en procesbegeleider ingezet kunnen worden.  

Scan financiële gezondheid zorgaanbieders

Wilt u inzicht in de continuïteit van uw zorgaanbieders? Wilt u signalen van fraude tijdig kunnnen opmerken? Kurtosis kan hierbij helpen. Op basis van data en moderne voorspelmodellen bieden wij u een analyse van uw huidige en potentiële zorgaanbieders. Dit geeft u een totaalbeeld van uw zorglandschap en per instelling.


Lees meer

Kurtosis Klimaatranglijst Gasverbruik Gemeenten

Het gemiddeld gasgebruik per burger is ongelijkmatig over Nederland verdeeld, stellen onze collega's Martijn Sanders, Bastiaan Frerix en Mark Huijben. Zij stelden de eerste Klimaatranglijst Gasverbruik Gemeenten op.

Lees meer

Collega Ilse Verveer promoveert

Trots op onze collega Ilse Verveer! Afgelopen vrijdag heeft zij met succes haar promotieonderzoek verdedigd.

Lees meer

Webinar 5 jaar datagedreven in het sociaal domein

Tom Pots, Leon Klinkers, Maarten Swagerman, Jeffrey Rouwenhorst | 9 december 14.00-14.45 | deelname gratis

Lees meer

5 jaar data in het Sociaal Domein: kwestie van doen

“We wisten niet waar we vandaan kwamen, dan weet je ook niet waar je naartoe wilt. Data is daar zó belangrijk voor”, aldus Rob Engels, wethouder in Overbetuwe. Voor ons reden om terug te blikken met 2 pioniers in het sociaal domein.

Lees meer

Promovenda Ilse Verveer versterkt team Kurtosis

llse Verveer, die dit jaar promoveert in de neuropsychologie, verruilt de wetenschap voor data-consultancy bij Kurtosis.

Lees meer

Landelijk onderzoek digitale vaardigheid

Binnenlands Bestuur en Kurtosis zijn gestart met een onderzoek naar de digitale vaardigheid van ambtelijk Nederland.

Lees meer

Kurtosis brengt digitale vaardigheid van gemeenten in kaart

Samen met gemeente Almelo heeft Emma Stöger een scan ontwikkeld die gemeenten inzicht geeft in de digitale vaardigheid.

Lees meer

Ambtenaar wil digitale vaardigheden vooral toepassen

Digitaal leiderschap en persoonlijke motivatie zijn belangrijke bepalers van de digitale vaardigheden van gemeentemedewerkers. Dat concludeert Emma Stöger in haar afstudeeronderzoek, waarbij ze ook dashboards ontwikkelde voor de drie deelnemende gemeenten om deze vaardigheden te monitoren. "Gemeenten zoeken naar de juiste aanpak. Ze zien de potentie van datagedreven werken, maar het is lastig om ermee aan de slag te gaan."

Lees meer

Datagedreven zicht op zorgaanbieders

Samen met regio Midden-Holland lanceert Kurtosis een landelijke pilot 'zicht op financiële gezondheid en rechtmatigheid zorgaanbieders.' De ambitie van de regio is om proactief te sturen op kwaliteit en rechtmatigheid zónder extra bureaucratie. Een belangrijke tool hierbij is de digitale scan van zorgaanbieders die vooraf of in een vroeg stadium de financiële risico’s en rechtmatigheidsrisico’s in kaart brengt. De tool is een online dashboard met twee blikvelden: een totaalbeeld van alle zorgaanbieders en de detailscores per zorgaanbieder.

Lees meer

Grip op corona-compensatie zorgaanbieders

De coronacrisis heeft grote impact op de continuïteit van de zorg. Een belangrijk deel van de reguliere zorg gaat voorlopig niet door of in beperkte mate. De crisis heeft ook grote consequenties voor de financiële positie van zorgaanbieders.

Lees meer

Kurtosis start twee praktijkonderzoeken datagedreven werken bij gemeenten

Als bureau dat werkt op het snijvlak van data-analyse en organisatieadvies vinden wij het belangrijk om met gefundeerde kennis en methoden een bijdrage te leveren aan de dataficatie van gemeenten. Een mooi voorbeeld hiervan is de scan van zorgaanbieders gericht op financiële gezondheid en signalen van fraude die we onlangs samen met gemeenten ontwikkeld hebben. We zetten deze lijn voort met twee landelijke praktijkonderzoeken waarmee we in februari van start gaan.

Lees meer

Veel media-interesse in praktijkinzichten databureau Kurtosis

Recent publiceerden wij over de problemen met managementinformatie in het sociaal domein op Platform Overheid. Gemeentelijke sturingsinformatie blijkt vaak achterhaald en onvolledig. Na indicatie raakt de cliënt uit zicht, terwijl juist dan kosten worden gemaakt. Gemeenten hebben daardoor geen goed zicht op hun kosten en resultaten, waardoor prognoses onjuist zijn en goed sturen onmogelijk is. Kurtosis heeft daarom een scan ontwikkeld van zorgaanbieders op het gebied van financiële gezondheid en signalen van fraude.

Lees meer