De publieke sector staat voor grote uitdagingen. Nieuwe taken, minder middelen en een veranderende samenleving werpen nieuwe vragen op.

Kurtosis helpt publieke organisaties bij maatschappelijke vraagstukken met evidence-based inzichten en advies. We zijn een groeiend bureau met ervaren professionals op het gebied van data-analyse, datascience en datagedreven werken. Facts, figures & fun is wat ons drijft. Door verbinding te leggen tussen data en domeinkennis bieden we inzichten en oplossingen die helpen om meer grip te krijgen op het vraagstuk. Met deze krachtige combinatie helpen wij klanten hun (maatschappelijke) performance te verbeteren: doelgericht, concreet en realistisch.

Contact

Business intelligence

Wij helpen organisaties om op gerichte wijze data te verzamelen, te registreren en te analyseren en de daaruit resulterende informatie en kennis in besluitvormingsprocessen toe te passen om de prestaties van de organisatie te verbeteren. Hiervoor ontwikkelen we dashboards voor de primaire processen en de bedrijfsvoering, brengen we beleidseffecten in beeld en stellen we prognoses op.

Advies

Als adviseur helpen wij publieke organisaties bij organisatieontwikkeling en verbetering van de bedrijfsvoering. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over de organisatiestructuur, het verbeteren van prestatiemanagement of een advies over de benodigde capaciteit. Ook begeleiden we organisaties met datagedreven werken door onze kennis en ervaring met data-analyse en veranderkunde samen te brengen. 

Onderzoek

Wij verzamelen en valideren data uit verschillende bronnen om tot inzichten te komen. Als reeds beschikbare data of documenten nog niet voldoende inzichten bieden, zetten wij gericht onderzoeksmethoden in om het vraagstuk op een goede wijze te beantwoorden. 


Academy

De Kurtosis Academy verzorgt (introductie)trainingen over data-science methodieken, verdiepende en vakinhoudelijke trainingen en het leren beheersen van veelgebruikte tools. Dit doen we voor onze eigen medewerkers én inhouse bij onze opdrachtgevers. Daarnaast geven onze consultants regelmatig masterclasses op actuele thema’s. 

Detachering

Ook bij een tijdelijke behoefte aan een data-professional voor een project of pilot zijn wij inzetbaar. Wij hebben mensen in dienst die binnen informatiemanagement onder andere als data-analist, onderzoeker, beleidsanalist, projectleider, informatiemanager en procesbegeleider ingezet kunnen worden.  

Scan financiële gezondheid zorgaanbieders

Wilt u inzicht in de continuïteit van uw zorgaanbieders? Wilt u signalen van fraude tijdig kunnnen opmerken? Kurtosis kan hierbij helpen. Op basis van data en moderne voorspelmodellen bieden wij u een analyse van uw huidige en potentiële zorgaanbieders. Dit geeft u een totaalbeeld van uw zorglandschap en per instelling.


Lees meer

onderzoek scan-financiele-gezondheid-zorgaanbieders

3800 jaarrekeningen van zorgaanbieders geanalyseerd op financiële gezondheid en rechtmatigheid!

Kurtosis heeft een scan ontwikkeld van 3800 zorgaanbieders op signalen van fraude en financiële gezondheid op basis van VWS open data. Dit om inkoopregio’s en gemeenten te helpen. Benieuwd hoe uw regio scoort?

Lees meer

QuickScan Grip Sociaal Domein voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies

Quickscan Grip Sociaal Domein voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies

Voor veel gemeenten is het sociaal domein een stevige opgave. Berichten over financiële tekorten voeren nog altijd de boventoon. Vanuit onze expertise en ervaring heeft Kurtosis een quickscan Grip op het sociaal domein voor raadsleden en rekenkamers ontwikkeld.

Lees meer

Foto en doorkijk beschermd wonen Noord- en Midden-Limburg

Met het oog op de nieuwe aanbesteding per 1 januari 2021 en de verdere decentralisatie naar alle gemeenten wil Venlo een goed beeld hebben van de huidige populatie beschermd wonen en beschermd thuis, de daarbij behorende zorgaanbieders en een doorkijk naar 2021. Kurtosis is vanuit haar expertise op het gebied van data en onderzoek gevraagd om Venlo hierin te ondersteunen.

Lees meer

Vroegsignalering van schulden kan effectiever en efficiënter

Vroegsignalering van problematische schulden vindt te vaak plaats zonder volledig projectplan of monitoring. Daardoor zijn de resultaten onvoldoende inzichtelijk, ontbreekt sturing en blijft er twijfel bestaan over de meerwaarde. Vanwege het zwaarwegende belang van inwoners met ernstige schulden, moet dit beter. Want vroegsignalering is wel degelijk van waarde voor inwoners en maatschappij.

Lees meer

Quickscan zorgfraude levert waardevol resultaat voor gemeente

Sinds de decentralisatie ziet een gemiddelde gemeente zich al snel geconfronteerd met tientallen aanbieders, honderden inwoners met pgb, een legio aan producten en jaarlijks duizenden declaraties. Het gevolg is een groeiende en omvangrijke stroom aan informatie. Gemeenten dreigen overspoeld te raken door deze informatiestroom. Kurtosis heeft een quickscan zorgfraude uitgevoerd die een gemeente inzicht geeft in de aard en omvang van onrechtmatigheid en zorgfraude .

Lees meer

AVG Bewustwording & continuïteit: risicobeheersing aantoonbaar garanderen

Nadat uw organisatie is voorzien van protocollen is de tijd rijp om te starten met bewustwording van privacy risico’s en -maatregelen. Bewustwording is, in combinatie met protocollen en organisatieanalyses, essentieel voor de risicobeheersing die de AVG verlangt. Uw privacybeleid kan uitstekend zijn, maar als het alleen in de la ligt bent u niet AVG‑compliant

Lees meer