12 november 2017

Advies

In elke opdracht van Kurtosis werken adviseurs, onderzoekers en data-analisten samen. Zo komen we tot een optimaal advies. Adviseurs van Kurtosis halen energie uit het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Ze kennen de publieke sector goed, beschikken over een groot netwerk en zijn in staat om personen en oplossingen met elkaar te verbinden.

In de adviespraktijk zetten wij de maatschappelijke doelen centraal door altijd na te denken over wat ons advies voor mensen betekent. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze oplossingen duurzaam zijn. Daarmee bedoelen we dat we echt een bijdrage willen leveren aan de maatschappij en dat onze oplossingen lang meegaan.

Adviseurs van Kurtosis gaan bijvoorbeeld aan de slag in de volgende functies:

Procesbegeleider
Als procesbegeleider werken we samen met een aantal partijen aan een concreet doel. De procesbegeleider zorgt voor het inrichten van ontwikkelings- en besluitvormingsprocessen, het bijeen brengen van stakeholders en het structureren van het proces en de inhoud. De procesbegeleiding is erop gericht om stakeholders met elkaar te verbinden, zodat zij in beweging komen en gezamenlijk aan de beoogde doelen werken.

Beleidsadviseur
Wij zijn specialist op het gebied van beleidsvoering. Aan de hand van resultaten uit onderzoek, gegevens uit data en ervaringen van betrokken partijen stippelen we het beleid van de organisatie uit. Dit doen we zowel op detacheringsbasis als vanuit een externe rol. Vaak maakt beleidsadvies ook deel uit van de keten data-onderzoek-advies.

Projectleider
Wij hebben ruime ervaring met het opzetten en uitvoeren van projecten en programma’s en geven graag leiding aan een team. Als projectleider hebben onze adviseurs oog voor de doelen van het project, de planning, de aansturing van het team en eventuele risico’s. Ook besteden we uitgebreid aandacht aan het verkrijgen van draagvlak en het verbinden van betrokken partijen. Bij het monitoren van het project leggen we graag de verbinding met onze data-analisten en onderzoekers.