AVG gewoonte FG Ruud Stienissen

AVG-compliance methode

Wat is voldoende organisatie specifiek: Het artikel van vorige week lichtte de noodzaak van een geschikte AVG-compliance methode toe. De crux van een geschikte methode is een organisatiespecifieke aanpak. De AVG dwingt namelijk tot het risicomanagement van uw verwerkingen ter bescherming van uw betrokkenen. Organisatie specifiek betekent dat een AVG-compliance methode ten minste het volgende oplevert: 1.     Verantwoording verwerkingen: Uw Lees meer overAVG-compliance methode[…]

Download hier het rekenblad kwijtschelding gemeentelijke belastingen (juli 2018)

Inwoners met een laag inkomen die moeite hebben om de gemeentelijke belastingen te kunnen betalen, komen mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. De beoordeling of een inwoner hiervoor in aanmerking komt is aan de gemeente waarin iemand woonachtig is. Niet alleen de hoogte van de gemeentelijke belastingen verschilt per gemeente, maar ook de beoordeling voor kwijtschelding Lees meer overDownload hier het rekenblad kwijtschelding gemeentelijke belastingen (juli 2018)[…]

Budget bewind schulden

Kurtosis maakt de kwaliteit van bewindvoering inzichtelijk

Afgelopen week berichtte Nieuwsuur over een enquête die Nieuwsuur samen met Investico heeft uitgezet onder gemeenten over bewind en schuldhulpverlening. Uit de resultaten blijkt dat er een enorme groei is van het aantal personen onder bewind. Ook blijkt dat gemeenten nauwelijks inzicht en controle hebben over deze bewindvoering. De helft van de responderende gemeenten blijkt Lees meer overKurtosis maakt de kwaliteit van bewindvoering inzichtelijk[…]

Bewindvoering schuldhulpverlening

Gemeenten in de regierol bij schuldhulpverlening en bewindvoering

“Beschermingsbewind kostte de gemeenten in 2013 55 miljoen en in 2015 115 miljoen euro. De cijfers voor 2017-2018 zijn nog niet bekend, maar het beschermingsbewind trekt een zware wissel op het budget voor bijzondere bijstand. Hoe pak je als gemeente de regie?” Zo kopt ons artikel in de jubileumeditie ‘Armoede en schulden te lijf’ van april/mei in Lees meer overGemeenten in de regierol bij schuldhulpverlening en bewindvoering[…]

AVG gewoonte FG Ruud Stienissen

Maak van de AVG een gewoonte!

Door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen organisaties een nieuwe opgave: grondslagen en beginselen van verwerking respecteren, verwerkingsovereenkomsten, registers en protocollen opstellen, een verantwoordingsplicht en voor ieder de plicht om persoonsgegevens te beschermen. Toch vatten wij de AVG niet op als risico of last. Wij zien vooral de kansen en de waarde van de nieuwe Lees meer overMaak van de AVG een gewoonte![…]

Nieuwe collega: Yorick

Ook Yorick van Rijthoven start per 1 maart bij Kurtosis. Yorick studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Sinds 2015 is hij werkzaam geweest in zowel de private als de publieke sector. In 2016 was Yorick actief voor de gemeente Heerhugowaard waar hij zich bezig mocht houden met verschillende informatievraagstukken, waaronder het ordenen van de grote Lees meer overNieuwe collega: Yorick[…]