30 oktober 2018

AVG-compliance methode Kurtosis

Nog altijd worstelen veel organisaties en bedrijven met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Er is weinig houvast en onvoldoende focus op de kern van de wet. Kurtosis is opgevallen dat veel AVG-compliance methode ontoereikend zijn: veelal vindt geen analyse van verwerkingen of risico’s plaats, ontbreekt organisatiespecifieke verantwoording en zijn protocollen te universeel. Organisatie die van dergelijke methoden gebruik maken om te voldoen aan de AVG, komen bedrogen uit. Deze organisaties hebben uiteindelijk onvoldoende zicht en grip op de organisatiespecifieke risico’s van hun verwerkingen.

Kurtosis heeft een AVG-compliance methode ontwikkeld, die uitgaat van de kern van de AVG: privacybescherming door risicomanagement, verantwoording en bewustwording. Onze compliance methode levert daarnaast organisatiespecifieke producten, omdat de AVG organisaties verplicht de risico’s van hun verwerkingen voor hun betrokken te beperken.

Onze brochure zet de aanleiding en opzet van onze methode uiteen. In de brochure behandelen wij:

  • Wat is het doel van de AVG?
  • Een snelle privacy-check
  • Veel gemaakte fouten
  • Hoe u kunt voldoen aan de AVG
  • Methode Kurtosis

Klik op het plaatje hieronder om onze brochure in te zien:

AVG compliance check Kurtosis

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via 085-1301521 of via info@kurtosis.nl.