Bedrijfsvoering gemeente

Wij zijn een onderzoeksbureau in de publieke sector dat opereert op het snijvlak van data-analyse en data-science, onderzoek en advies. We zien dat het in de bedrijfsvoering van de gemeente steeds belangrijker wordt om de mogelijkheden digitalisering en dataficatie toe te passen. Digitaal werken en het inzetten van concrete data, waaronder tal van cijfers en andere, belangrijke gegevens, maakt het mogelijk om sneller en correcter te werken. Ook wordt het makkelijker om de gevolgen in te zien van aanpassingen of door te voeren oplossingen in de bedrijfsvoering door de gemeente. Kurtosis adviseert, ondersteunt, begeleidt, traint en helpt persoonlijk om nieuwe manieren van werken te implementeren. Ongeacht of het gaat om het vinden van nieuwe oplossingen, het oppakken van oude uitdagingen of gewoon de manier van werken te verbeteren voor de toekomst.

Data-gedreven werken door de overheid en gemeente wordt de nieuwe standaard. Wanneer bedrijfsvoering plaats vindt op basis van de toegankelijke, actuele data, zorgt dit voor een aantal belangrijke voordelen. Zo is deze manier van data-gestuurd werken kostenbesparend en is de kwaliteit van de besluitvorming beter. Ook is het vele malen makkelijker om inzicht te krijgen in de huidige situatie, waarop de beleidsvorming aangepast kan worden indien noodzakelijk. Dit zorgt daarnaast voor een flinke tijdsbesparing; met de juiste inzichten in een digitale werkomgeving kunnen tal van communicatielijnen doorgesneden worden, omdat zij zich nu op één locatie bevinden. Wat voorheen weken in beslag nam, kan met onze manier van werken binnen een dag afgerond worden, zonder daarbij cruciale fouten te kunnen maken.

Nieuwe technologie en dataficatie bieden enorme kansen voor maatschappelijke toepassingen. En er komt steeds meer data beschikbaar. Een data-gedreven gemeente maakt goed gebruik van deze beschikbare data. Dit leidt onder andere tot betere bedrijfsvoering binnen de gemeente: real time inzicht, slimmere processen, minder administratie. Het gaat hier dus niet alleen om de tijdsbesparing (die op haar beurt een kostenbesparende factor zal betekenen). Het gaat ook om betere keuzes die gemaakt worden aan de hand van relevante data, een bron van informatie die constant uitgebreid wordt en waar direct mee gewerkt kan worden na het interpreteren van de gegevens.

Daarmee is de bedrijfsvoering van de gemeente zelf niet alleen beter, het is ook optimaler afgestemd op de behoefte van de burgers in de gemeente zelf. Dat zorgt voor een verbetering van het welzijn van de burgers en zorgt er daarnaast voor dat de bedrijfsvoering van de gemeente afgestemd wordt op de werkelijke behoefte van de inwoners van de gemeente. Daarbij kan gedacht worden aan letterlijk alle aspecten van de gemeentelijke bedrijfsvoering; van het faciliteren tot het controleren en van verzorgen tot ondersteunen. Met onze creatieve en innovatieve manieren van werken zorgen we altijd voor oplossingen op maat. Uiteraard verzorgen we ook trainingen, zodat jij of je werknemers direct kunnen werken met onze methodes.

Wat kunnen wij betekenen?

Wij helpen organisaties stapsgewijs digitaal te denken en te doen. Belangrijke les is realistisch te blijven: maak het niet te groot, begin met kleine successen. Door kleine successen steeds verder uit te bouwen, is het makkelijker om het volledige systeem te implementeren. Ineens overschakelen naar een compleet nieuwe manier van werken is namelijk onwenselijk.

In dit proces naar datagedreven werken ondersteunen wij bij het bouwen van dashboards. Hiermee worden waardevolle inzichten gecreëerd, waardoor uiteindelijk betere beslissingen, dienstverlening en bedrijfsvoering tot stand komt. Daarnaast kunnen wij een gedegen onderzoek en advies uitvoeren waarbij we ondersteunen in het optimaliseren van de bedrijfsvoering.

Wil je weten wat wij kunnen betekenen voor jou? Dan neem je contact met ons op via het contactformulier. Wij nemen dan persoonlijk contact met je op.

Je kunt dit formulier alleen gebruiken als je JavaScript aanzet in je browser.