22 december 2017

Dashboard sociaal domein gemeente Wijchen

Sinds medio 2016 is Kurtosis actief betrokken bij de ontwikkeling, implementatie en doorontwikkeling van monitorings- en sturingsinformatie voor de gemeente Wijchen. Deze opdracht heeft de volgende doelen:

  • De gemeenteraad van informatie voorzien op het gebied van input, output en outcome van het gehanteerde beleid.
  • Input leveren voor de perceelgesprekken met de aanbieders.
  • De gesprekken met de sociale wijkteams faciliteren.
  • De afdeling beleid voorzien van de juiste informatie om te kunnen sturen binnen het sociaal domein.

Kurtosis heeft een dashboard sociaal domein ontwikkeld met daarin data over aantallen en financiën in de Wmo en jeugdwet. Het dashboard is interactief; door middel van kleur, filters en sliders is vaak zelf al het antwoord op vraagstukken rondom monitoring en sturing te vinden. Zo geeft het dashboard bijvoorbeeld inzicht in zorgstapeling, de instroom, uitstroom en doorstroom van cliënten, financiële prognoses, productcombinaties die vaak voorkomen, et cetera.

Komend jaar wordt het dashboard uitgebreid met data rondom het maatschappelijk voorveld. Ook gaan we met behulp van datavisualisatie de beweging van zware naar lichte ondersteuning inzichtelijk maken.