Data-gestuurd beleid

Sturen met data in beleid

Een typische beleidscyclus bestaat uit de volgende fasen: voorbereiding, formulering, uitvoering en evaluatie. Dit proces lijkt steeds verder van de realiteit te staan. Beleid maken en uitvoeren is de laatste jaren veel complexer geworden. Denk bijvoorbeeld aan taaie thema’s als de energietransitie, grip op het sociaal domein en de problematiek vanwege de coronacrisis. Ook volgen in de huidige dynamiek de ontwikkelingen elkaar steeds sneller op.

Dat betekent dat het tijd is om na te denken over de manier waarop we werken. Blijven we werken met de oude methoden in een veranderd en veranderlijk landschap, dan komen we altijd achter de feiten aan te lopen. Kiezen we voor nieuwe, innovatieve manieren van werken waarbij we de aandacht leggen op methoden die het werk makkelijker en sneller maken, dán kunnen we nieuwe uitdagingen en problemen sneller, efficiënter en beter oppakken.

Meer en sneller inzicht met data

Gemeenten beschikken tegenwoordig over grote hoeveelheden data op uiteenlopende beleidsterreinen. Door digitalisering en nieuwe technologieën is het veel gemakkelijker geworden om deze data te vertalen naar objectieve inzichten. Deze dragen eraan bij dat beleid beter en sneller bijgestuurd kan worden waar nodig.

Wordt er optimaal gebruik gemaakt van de data, dan is er niet alleen meer inzicht; de inzichten die we verkrijgen met een grote hoeveelheid real time data, zijn ook van hogere kwaliteit. Het gaat hier niet alleen om de huidige stand van zaken of toekomstmodellen; het gaat om een grote hoeveelheid aan gegevens die op elk terrein ingezet kunnen worden. Vaak overlappen domeinen elkaar; kan er gebruik gemaakt worden van een grote pool data, dan komt dit de volledige bedrijfsvoering ten goede. Er kan sneller geschakeld worden, er zijn altijd gegevens die gebruikt kunnen worden én er kan effectief gemeten worden wat de gevolgen van bepaalde bijsturingen of beleidsaanpassingen zijn.

Concrete uitvoeracties en tijdige bijsturing

De fasen van de traditionele beleidscyclus zijn met name relevant voor lange termijn doelen, maar in de praktijk vaak lastig in te zetten voor concrete uitvoeracties. Ook is moeilijk meetbaar of doelen behaald worden. Door kort-cyclisch te werken met data voorkom je dat je met het beleid een eigen werkelijkheid creëert die niet tijdig bijgestuurd kan worden.

In 5 stappen continu sturen met data

Kort-cyclisch werken met data bestaat uit vijf stappen. De essentie is een continu proces waarin je handelt op basis van data die een reëel beeld schetsen van de situatie. Dit begint met het vertalen van de lange termijn beleidsdoelen naar concrete korte termijn doelen en beoogde resultaten. Op basis van bestaande informatie en data worden vervolgens goed onderbouwde beleidskeuzes gemaakt. Door continue monitoring van het uitvoeringsproces wordt snel duidelijk of de beoogde resultaten zijn behaald en of het beleid moet worden bijgesteld.

Meer informatie?

Beleid dat gestuurd wordt door real time data, is beleid dat perfect aansluit op de huidige situatie en voorspellingsmodellen weer kan geven met betrekking tot de toekomst. Bij Kurtosis helpen we je niet alleen met het opzetten van nieuwe methoden en werkwijzen, we implementeren ook graag de dashboards en helpen je met stapsgewijs van het aanpassen van de bedrijfsvoering in jouw gemeente, onderneming of instantie. We helpen je bij elke stap op de weg. Wil je meer weten over de mogelijkheden of wil je direct een voorstel op maat van ons ontvangen? Vul dan het contactformulier in zodat we je alles kunnen vertellen over data-gestuurd beleid en wat dit voor jou kan doen. Ilse Verveer en Johan Posseth helpen je graag persoonlijk verder.

Je kunt dit formulier alleen gebruiken als je JavaScript aanzet in je browser.