Download hier het rekenblad kwijtschelding gemeentelijke belastingen (juli 2018)

Inwoners met een laag inkomen die moeite hebben om de gemeentelijke belastingen te kunnen betalen, komen mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. De beoordeling of een inwoner hiervoor in aanmerking komt is aan de gemeente waarin iemand woonachtig is. Niet alleen de hoogte van de gemeentelijke belastingen verschilt per gemeente, maar ook de beoordeling voor kwijtschelding van deze belastingen is binnen elke gemeente anders. Zo hanteren gemeenten verschillende kwijtscheldingspercentages (90%, 95% of 100%) en kunnen inwoners in sommige gemeenten ook vrijstelling krijgen van de hondenbelasting.

Kostendelersnorm
Sinds 1 januari 2018 is ook de kostendelersnorm van toepassing op de berekening van het toetsingsinkomen. De gedachte is dat als er meer personen in één huishouden wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Dus: hoe meer inwoners in een woning wonen, des te lager de kwijtscheldingsnorm. Het beoordelen van aanvragen voor kwijtschelding is er daarmee geenszins gemakkelijker op geworden. In samenwerking met de gemeente Loon op Zand heeft Kurtosis een tool ontwikkeld die het gemeenten makkelijker maakt om te berekenen of een aanvraag voor kwijtschelding in overeenstemming is met de eigen lokale regelgeving. De normbedragen zijn geactualiseerd per juli 2018. Met dit Excel-rekenblad worden veel zaken zoals de woonlasten, betalingscapaciteit en financiële middelen van een inwoner automatisch doorgerekend.

Rekenblad downloaden
Het rekenblad is hieronder gratis te downloaden. Vanwege diverse lokale verschillen is het bijna altijd noodzakelijk om een aantal kleine aanpassingen door te voeren in de berekeningen zodat de hoogte van de gemeentelijke belastingen goed is ingesteld, het percentage kwijtschelding klopt en of bijvoorbeeld de hondenbelasting wordt meegenomen. Daar helpen we u graag mee.

Berekeningsformulier kwijtschelding juli 2018