Gemeenten in de regierol bij schuldhulpverlening en bewindvoering

“Beschermingsbewind kostte de gemeenten in 2013 55 miljoen en in 2015 115 miljoen euro. De cijfers voor 2017-2018 zijn nog niet bekend, maar het beschermingsbewind trekt een zware wissel op het budget voor bijzondere bijstand. Hoe pak je als gemeente de regie?”

Bewindvoering schuldhulpverlening

Zo kopt ons artikel in de jubileumeditie ‘Armoede en schulden te lijf’ van april/mei in het vaktijdschrift Sociaal Bestek. In het artikel gaan wij in op een onderzoek dat door ons is uitgevoerd naar bewindvoering in de DDFK-gemeenten. De aanleiding voor dit onderzoek is de toename van bewindvoeringstrajecten en de toename van bewindvoeringskosten voor de gemeenten. Door heel Nederland zijn deze toenamen voelbaar. In de DDFK-gemeenten waren de uitgaven aan bewindvoering de afgelopen vier jaar met 198% gestegen. Deze uitgaven drukken op het budget voor de bijzondere bijstand.

In ons onderzoek hebben wij door middel van interviews met cliënten gekeken naar mogelijkheden voor uitstroom uit het bewind. Na een inventarisatie van de problematiek en de doorverwijsroutes is samen met cliënten gezocht naar mogelijkheden om uit te stromen. Al met al heeft dit heeft geleid tot een hogere uitstroom van cliënten uit het bewind en meer passende oplossingen voor cliënten.

Ons voornaamste advies van het onderzoek is dat gemeenten de regierol moeten oppakken bij schuldhulpverlening en bewindvoering. Hoe dat kan leest u in ons artikel dat hier gratis is in te zien.