Kurtosis maakt de kwaliteit van bewindvoering inzichtelijk

Bewindvoering schuldhulpverleningAfgelopen week berichtte Nieuwsuur over een enquête die Nieuwsuur samen met Investico heeft uitgezet onder gemeenten over bewind en schuldhulpverlening. Uit de resultaten blijkt dat er een enorme groei is van het aantal personen onder bewind. Ook blijkt dat gemeenten nauwelijks inzicht en controle hebben over deze bewindvoering. De helft van de responderende gemeenten blijkt niet te controleren of mensen goed worden geholpen. En rechtbanken, die eigenlijk de controlerende partij zijn, kampen met een ernstig tekort aan capaciteit. Dit terwijl gemeenten de stijgende kosten van bewindvoering dragen en er schrijnende gevallen bekend zijn waarbij bewindvoerders problemen verergeren.

Kurtosis heeft vorig jaar voor de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland (de DDFK-gemeenten) een onderzoek uitgevoerd naar bewindvoering. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat deze gemeenten weinig zicht hadden op het type bewind dat gevoerd werd. Ook was onduidelijk van welke bewindvoerders(kantoren) cliënten hulp ontvingen. Een groot gedeelte van de cliënten bleek wel positief over de bewindvoering: velen benadrukten helemaal geen nadelen te ervaren, een derde gaf aan nooit meer uit de bewindsvoering te willen en driekwart had geen problemen ervaren met de bewindvoerder.

Toch nuanceert dit niet de klacht van Nieuwsuur over de “kwaliteit die te wensen overlaat”; 14% van de cliënten in de DDFK-gemeenten hebben slechte ervaringen en de helft daarvan stelt dat schulden zijn vergroot. Het onderzoek stuit daarnaast op dringende gevallen waarvan de klachten niet tijdig werden gesignaleerd. Jaarlijkse evaluaties gestoeld op klanttevredenheidsonderzoeken, zoals uitgevoerd door Kurtosis in de DDFK-gemeenten, leveren inzicht in bewindvoering en adviezen om de instroom te beperken. Bijvoorbeeld: onder cliënten blijkt er weinig bekendheid van en grote huiver voor de mogelijkheden die de gemeenten bieden voor schulddienstverlening en zijn er innovatieve maatregelen die uitkomsten bieden.

Ons onderzoek helpt de voor gemeenten, én cliënten, onmisbare controle op bevindvoering te vinden. Zie ook ons artikel in het tijdschrift Sociaal Bestek.