Laatste nieuws

AVG gewoonte FG Ruud Stienissen

AVG Bewustwording & continuïteit: risicobeheersing aantoonbaar garanderen

Nadat uw organisatie is voorzien van protocollen is de tijd rijp om te starten met bewustwording van privacy risico’s en -maatregelen. Bewustwording is, in combinatie met protocollen en organisatieanalyses, essentieel voor de risicobeheersing die de AVG verlangt. Uw privacybeleid kan uitstekend zijn, maar als het alleen in de la ligt bent u niet AVG‑compliant. Omdat Lees meer overAVG Bewustwording & continuïteit: risicobeheersing aantoonbaar garanderen[…]

AVG gewoonte FG Ruud Stienissen

AVG Codificeren: Protocollen en Maatregelen

Vorige week is de organisatieanalyse behandeld. Deze analyse levert een volledig beeld op van alle processen met persoonsgegevens binnen uw organisatie. De uitkomst vastleggen in diverse protocollen is de stap codificeren. Codificeren kent drie doelstellingen: verantwoorden, AVG-plichten naleven en (organisatorische) maatregelen opstellen. Hiervoor zijn de volgende protocollen noodzakelijk: Verantwoorden: Privacy protocol: O.a. uitleg AVG-beginselen, verantwoording Lees meer overAVG Codificeren: Protocollen en Maatregelen[…]

AVG gewoonte FG Ruud Stienissen

AVG Organisatieanalyse

In ons artikel van twee weken geleden is uiteengezet welke drie stappen een organisatiespecifieke AVG‑compliance methode bevat. De eerste van deze stappen: de organisatieanalyse. Om uw gebruik van persoonsgegevens volgens de wensen van de AVG te verantwoorden, is het noodzakelijk alle handelingen met persoonsgegevens volledig in kaart te brengen. Verantwoorden betekent: beschrijven van de wat, Lees meer overAVG Organisatieanalyse[…]

AVG gewoonte FG Ruud Stienissen

AVG-compliance methode

Wat is voldoende organisatie specifiek: Het artikel van vorige week lichtte de noodzaak van een geschikte AVG-compliance methode toe. De crux van een geschikte methode is een organisatiespecifieke aanpak. De AVG dwingt namelijk tot het risicomanagement van uw verwerkingen ter bescherming van uw betrokkenen. Organisatie specifiek betekent dat een AVG-compliance methode ten minste het volgende oplevert: 1.     Verantwoording verwerkingen: Uw Lees meer overAVG-compliance methode[…]

Download hier het rekenblad kwijtschelding gemeentelijke belastingen (juli 2018)

Inwoners met een laag inkomen die moeite hebben om de gemeentelijke belastingen te kunnen betalen, komen mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. De beoordeling of een inwoner hiervoor in aanmerking komt is aan de gemeente waarin iemand woonachtig is. Niet alleen de hoogte van de gemeentelijke belastingen verschilt per gemeente, maar ook de beoordeling voor kwijtschelding Lees meer overDownload hier het rekenblad kwijtschelding gemeentelijke belastingen (juli 2018)[…]

Budget bewind schulden

Kurtosis maakt de kwaliteit van bewindvoering inzichtelijk

Afgelopen week berichtte Nieuwsuur over een enquête die Nieuwsuur samen met Investico heeft uitgezet onder gemeenten over bewind en schuldhulpverlening. Uit de resultaten blijkt dat er een enorme groei is van het aantal personen onder bewind. Ook blijkt dat gemeenten nauwelijks inzicht en controle hebben over deze bewindvoering. De helft van de responderende gemeenten blijkt Lees meer overKurtosis maakt de kwaliteit van bewindvoering inzichtelijk[…]

Bewindvoering schuldhulpverlening

Gemeenten in de regierol bij schuldhulpverlening en bewindvoering

“Beschermingsbewind kostte de gemeenten in 2013 55 miljoen en in 2015 115 miljoen euro. De cijfers voor 2017-2018 zijn nog niet bekend, maar het beschermingsbewind trekt een zware wissel op het budget voor bijzondere bijstand. Hoe pak je als gemeente de regie?” Zo kopt ons artikel in de jubileumeditie ‘Armoede en schulden te lijf’ van april/mei in Lees meer overGemeenten in de regierol bij schuldhulpverlening en bewindvoering[…]