Laatste nieuws

Download hier het rekenblad kwijtschelding gemeentelijke belastingen (juli 2018)

Inwoners met een laag inkomen die moeite hebben om de gemeentelijke belastingen te kunnen betalen, komen mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. De beoordeling of een inwoner hiervoor in aanmerking komt is aan de gemeente waarin iemand woonachtig is. Niet alleen de hoogte van de gemeentelijke belastingen verschilt per gemeente, maar ook de beoordeling voor kwijtschelding Lees meer overDownload hier het rekenblad kwijtschelding gemeentelijke belastingen (juli 2018)[…]

Budget bewind schulden

Kurtosis maakt de kwaliteit van bewindvoering inzichtelijk

Afgelopen week berichtte Nieuwsuur over een enquête die Nieuwsuur samen met Investico heeft uitgezet onder gemeenten over bewind en schuldhulpverlening. Uit de resultaten blijkt dat er een enorme groei is van het aantal personen onder bewind. Ook blijkt dat gemeenten nauwelijks inzicht en controle hebben over deze bewindvoering. De helft van de responderende gemeenten blijkt Lees meer overKurtosis maakt de kwaliteit van bewindvoering inzichtelijk[…]

Bewindvoering schuldhulpverlening

Gemeenten in de regierol bij schuldhulpverlening en bewindvoering

“Beschermingsbewind kostte de gemeenten in 2013 55 miljoen en in 2015 115 miljoen euro. De cijfers voor 2017-2018 zijn nog niet bekend, maar het beschermingsbewind trekt een zware wissel op het budget voor bijzondere bijstand. Hoe pak je als gemeente de regie?” Zo kopt ons artikel in de jubileumeditie ‘Armoede en schulden te lijf’ van april/mei in Lees meer overGemeenten in de regierol bij schuldhulpverlening en bewindvoering[…]

AVG gewoonte FG Ruud Stienissen

Maak van de AVG een gewoonte!

Door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen organisaties een nieuwe opgave: grondslagen en beginselen van verwerking respecteren, verwerkingsovereenkomsten, registers en protocollen opstellen, een verantwoordingsplicht en voor ieder de plicht om persoonsgegevens te beschermen. Toch vatten wij de AVG niet op als risico of last. Wij zien vooral de kansen en de waarde van de nieuwe Lees meer overMaak van de AVG een gewoonte![…]

Yorick van Rijthoven

Nieuwe collega: Yorick

Ook Yorick van Rijthoven start per 1 maart bij Kurtosis. Yorick studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Sinds 2015 is hij werkzaam geweest in zowel de private als de publieke sector. In 2016 was Yorick actief voor de gemeente Heerhugowaard waar hij zich bezig mocht houden met verschillende informatievraagstukken, waaronder het ordenen van de grote Lees meer overNieuwe collega: Yorick[…]

Kurtosis BI Demo

Kurtosis BI Demo

Kurtosis heeft een dashboard sociaal domein ontwikkeld met daarin data over aantallen en financiën in de Wmo en jeugdwet. Het dashboard is interactief; door middel van kleur, filters en sliders is vaak zelf al het antwoord op vraagstukken rondom monitoring en sturing te vinden. Zo geeft het dashboard bijvoorbeeld inzicht in zorgstapeling, de instroom, uitstroom Lees meer overKurtosis BI Demo[…]

Nieuwe naam en website

Per 1 januari 2018 is onze naam veranderd in Kurtosis. Onze organisatie groeit. Er komen steeds meer fijne collega’s bij. We zoeken daarbij naar diversiteit in werkervaring en expertises zodat allerlei beleidsvelden en vaardigheden in het team vertegenwoordigd zijn. Onze projecten kenmerken zich bijna altijd door een combinatie van data-analyse, -visualisatie, onderzoek en advies. We gebruiken Lees meer overNieuwe naam en website[…]

Marijke Elfadly Kurtosis

Nieuwe collega: Marijke

Kurtosis verwelkomt een nieuwe collega. Een mooie mijlpaal voor ons jonge bedrijf. Met het in dienst treden van Marijke Elfadly hebben we kennis en ervaring met gemeentelijke (besluitvormings)processen binnengehaald. Marijke heeft veel ervaring met project- en processturing van omvangrijke, multidisciplinaire projecten, zowel in het sociale als fysieke domein. Daarnaast heeft zij diverse regionale processen geleid. Lees meer overNieuwe collega: Marijke[…]

Kurtosis fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Wij wensen iedereen een fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018! Kurtosis kijkt terug op een jaar vol ontwikkeling, mooie resultaten en interessante opdrachten: We hebben het dashboard sociaal domein voor gemeente Wijchen verder ontwikkeld; Voor het NSDMH (regio Midden-Holland) voerden wij gedurende heel 2017 financiële data-analyses uit; We hielpen gemeente Loon op Zand Lees meer overFijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar![…]