Maak van de AVG een gewoonte!

Door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen organisaties een nieuwe opgave: grondslagen en beginselen van verwerking respecteren, verwerkingsovereenkomsten, registers en protocollen opstellen, een verantwoordingsplicht en voor ieder de plicht om persoonsgegevens te beschermen.

Toch vatten wij de AVG niet op als risico of last. Wij zien vooral de kansen en de waarde van de nieuwe wetgeving.

De kansen:
Door de AVG vereisten slim te vertalen naar de eigen organisatie is AVG-compliancy geen last, maar een gewoonte.

De waarde:
Wij kunnen een vracht aan betekenisvol onderzoek doen met data, maar data bestaande uit persoonsgegevens zijn niet ‘slechts een middel’. Fout gebruik van deze gegevens kan leiden tot grote en onacceptabele gevolgen voor individuen. Daarom moet de waarde die wij uit data halen samengaan met plichten. Daarom haken wij nadrukkelijk aan bij de AVG.

Wij maken van de AVG een gewoonte door onze flexibele organisatie en bekendheid met de vereisten van de nieuwe wetgeving in te zetten. Het laatste is grotendeels te danken aan onze Functionaris gegevensbescherming: Ruud Stienissen. Doordat hij de cursus voor Certified Data Protection Officer van het PECB heeft gevolgd weet hij als geen ander de opgave van de AVG te vertalen naar een kans. Mede doordat de cursus aansluit bij de innovatieve houding waarmee onze collega’s zich kenmerken.

Heeft u van de AVG al een gewoonte gemaakt? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag op weg!