Informatie sprekers 'Slim Sociaal Beleid' event - 8 juni

Op donderdag 8 juni 2023 organiseert Kurtosis het 'Slim Sociaal beleid’ event. Tijdens deze kennissessie laten we ons inspireren, delen we ervaringen en verkennen we concrete verbetersporen om tot een meer integrale sociale agenda te komen. Drie gastsprekers nemen je mee in de verschillende thema’s.

Schrijf je hier in!

Trends in de samenleving

Tijdens deze deelsessie bespreken we de belangrijkste maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die van invloed zijn op de Nederlandse samenleving. Denk aan onderwerpen als demografische veranderingen, klimaatverandering, globalisering, digitalisering enAI/robotica. Wat voor invloed hebben deze trends op de samenwerking van overheidsinstanties en het beleid? En hoe kunnen overheidsorganisaties hier goed op inspelen? Daarover gaan we in gesprek!


Dit thema wordt begeleid door trendwatcher Mark Schipper. Vanuit het onderzoeks- en adviesbureau ‘Freshmark’ geeft hij inzichten in de huidige trends in de samenleving. Markt maakt de verbinding tussen organisaties en de fysieke omgeving waarin zij zich bevinden. Door in contact te blijven met wat er in de omgeving speelt, behoudt een organisatie scherpte en relevantie.


Strategisch samenwerken

Kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving ervaren constante hinder door de vele loketten en ingewikkelde wetten. Ook voor gemeenten en ketenpartners is het er niet gemakkelijker op geworden. Strategisch samenwerken is voor zowel de burger als de overheid van belang. Het slim combineren van initiatieven, het bundelen van krachten en deze krachten inzetten in de regio zorgt ervoor dat de juiste zorg op de juiste plek gerealiseerd wordt voor alle inwoners op het gebied van zorg, welzijn en huisvesting. Tijdens de deelsessie is er ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan hoe een integrale strategie opgezet kan worden binnen uw regio en wat er nodig is om een ketenverband aan te gaan.


Elise Hol zal dit thema verder uitdiepen en deelt haar ervaringen binnen het samenwerkingsverband Twentse Koers. De Twentse Koers is een strategische samenwerking tussen veertien Twentse gemeenten, zorgverzekeraar Menzis, GGD Twente en provincie Overijssel. Zij werken samen met vele andere partners zoals zorgaanbieders, welzijnsstichtingen, huisartsen, inwonersinitiatieven en schuldhulpverleningsorganisaties. Door de nauwe samenwerking en het optimaliseren van de samenwerking wordt er effectiever en slagvaardiger gehandeld.


Integraal sturen met data

Meerwaarde van datagebruik en hoe data kan worden ingezet als tool om samenwerkingen binnen verschillende domeinen met elkaar te verbinden staat tijdens deze sessie centraal. Complexe opgaven binnen het sociale domein kunnen niet altijd opgepakt worden door slechte sturingsinformatie over gezondheid, welzijn en participatie van de burgers. Gevolg is dat gesprekken vaak gaan over de cijfers en daardoor minder ruimte voor de inhoud. Hoe kom je tot de juiste sturingsinformatie? En hoe kan je deze informatie vervolgens gedeeld worden met andere relevante partijen?


Tanja Bröcheler, projectleider Wijkplannen bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Tanja heeft ruim twintig jaar ervaring binnen het fysieke domein en is sinds een jaar werkzaam in het sociale domein, een mooie combinatie dus!