Nieuwe collega: Arjan

Arjan Houwers

Kurtosis heeft er weer een nieuwe collega bij. Vanaf 1 oktober is Arjan Houwers in dienst gekomen en zal hij Kurtosis versterken als (beleids)adviseur en data-analist.

Arjan is alumnus aan de Universiteit Utrecht. Hier volgde hij de master sociologie; Contemporary Social Problems. Zijn passie voor het sociale domein is echter in het werkveld ontstaan. Voorafgaande aan de master heeft hij vijf jaar in de Geestelijke Gezondheidszorg gewerkt. In deze tijd heeft hij zich onder andere ingezet voor familieparticipatie en de transformatie naar een High Intensive Care afdeling. Daarnaast was hij lid van de Ondernemingsraad commissie. Daar ontstond interesse voor beleidsprocessen, besluitvorming en het grotere plaatje. De ambitie van Arjan is om als data-analist een brug te slaan tussen kwantitatieve gegevens(wat berekent de computer) en bijhorende context (wat ervaart de professional).

Wij wensen Arjan veel succes en hopen op een mooie samenwerking!