Nieuwe collega: Marijke

Kurtosis verwelkomt een nieuwe collega. Een mooie mijlpaal voor ons jonge bedrijf.

Marijke Elfadly Kurtosis

Met het in dienst treden van Marijke Elfadly hebben we kennis en ervaring met gemeentelijke (besluitvormings)processen binnengehaald. Marijke heeft veel ervaring met project- en processturing van omvangrijke, multidisciplinaire projecten, zowel in het sociale als fysieke domein. Daarnaast heeft zij diverse regionale processen geleid. Marijke is een warme persoonlijkheid die de juiste toon weet te treffen, zowel bij opdrachtgevers als in ons team bij Kurtosis. Zij brengt voor ons ook denkkracht mee als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe innovatieve oplossingen. Kurtosis wil sterk inzetten op de verbinding van data-analyse – onderzoek –┬á strategisch beleid. Met deze verbinding willen we bijdragen aan het bieden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die voor mensen betekenisvol zijn.