Nieuws

Promovenda Ilse Verveer versterk team Kurtosis

llse Verveer, die dit jaar promoveert in de neuropsychologie, verruilt de wetenschap voor data-consultancy bij Kurtosis.

Lees meer

Landelijk onderzoek digitale vaardigheid

Binnenlands Bestuur en Kurtosis zijn gestart met een onderzoek naar de digitale vaardigheid van ambtelijk Nederland.

Lees meer

Kurtosis brengt digitale vaardigheid van gemeenten in kaart

Samen met gemeente Almelo heeft Emma Stöger een scan ontwikkeld die gemeenten inzicht geeft in de digitale vaardigheid.

Lees meer

Ambtenaar wil digitale vaardigheden vooral toepassen

Digitaal leiderschap en persoonlijke motivatie zijn belangrijke bepalers van de digitale vaardigheden van gemeentemedewerkers. Dat concludeert Emma Stöger in haar afstudeeronderzoek, waarbij ze gelijk dashboards ontwikkelde voor de drie deelnemende gemeenten om deze vaardigheden te monitoren. ‘Gemeenten zoeken naar de juiste aanpak. Ze zien de potentie van datagedreven werken, maar het is lastig om ermee aan de slag te gaan.’

Lees meer

Datagedreven zicht op zorgaanbieders

Samen met regio Midden-Holland lanceert Kurtosis een landelijke pilot Zicht op financiële gezondheid en rechtmatigheid zorgaanbieders.

Lees meer

Grip op corona-compensatie zorgaanbieders

De coronacrisis heeft grote impact op de continuïteit van de zorg. Een belangrijk deel van de reguliere zorg gaat voorlopig niet door of in beperkte mate. De crisis heeft ook grote consequenties voor de financiële positie van zorgaanbieders.

Lees meer

Kurtosis start twee praktijkonderzoeken datagedreven werken bij gemeenten

Als bureau dat werkt op het snijvlak van data-analyse en organisatieadvies vinden wij het belangrijk om met gefundeerde kennis en methoden een bijdrage te leveren aan de dataficatie van gemeenten. Een mooi voorbeeld hiervan is de scan van zorgaanbieders gericht op financiële gezondheid en signalen van fraude die we onlangs samen met gemeenten ontwikkeld hebben. We zetten deze lijn voort met twee landelijke praktijkonderzoeken waarmee we in februari van start gaan.

Lees meer

Veel media-interesse in praktijkinzichten databureau Kurtosis

Recent publiceerden wij over de problemen met managementinformatie in het sociaal domein op Platform Overheid. Verschillende media hebben dit opgepakt en er een bericht over geschreven. Zo schrijft Binnenlands Bestuur dat gemeenten de zorgkosten pas laat in beeld hebben. Sociaalweb bespreekt de zes analyses waarmee gemeenten meer grip kunnen krijgen op de zorgkosten. En Skipr stelt dat trage facturering van zorgaanbieders het huishoudboekje van gemeenten ontregelt.

Lees meer

onderzoek scan-financiele-gezondheid-zorgaanbieders

3800 jaarrekeningen van zorgaanbieders geanalyseerd op financiële gezondheid en rechtmatigheid!

Met data-analisten van Kurtosis hebben wij een scan ontwikkeld van 3800 zorgaanbieders op signalen van fraude en financiële gezondheid op basis van VWS open data. Dit om inkoopregio’s en gemeenten te helpen. Benieuwd hoe uw regio scoort?

Lees meer

QuickScan Grip Sociaal Domein voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies

Quickscan Grip Sociaal Domein voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies

Voor veel gemeenten is het sociaal domein een stevige opgave. Berichten over financiële tekorten voeren nog altijd de boventoon. Vanuit onze expertise en ervaring heeft Kurtosis een quickscan Grip op het sociaal domein voor raadsleden en rekenkamers ontwikkeld. Met deze quickscan krijgt u inzicht in het zorggebruik, de toegang, demografische kenmerken en kosten van de Jeugdzorg en/of Wmo.

Lees meer

Foto en doorkijk beschermd wonen Noord- en Midden-Limburg

Met het oog op de nieuwe aanbesteding per 1 januari 2021 en de verdere decentralisatie naar alle gemeenten wil Venlo een goed beeld hebben van de huidige populatie beschermd wonen en beschermd thuis, de daarbij behorende zorgaanbieders en een doorkijk naar 2021. Kurtosis is vanuit haar expertise op het gebied van data en onderzoek gevraagd om Venlo hierin te ondersteunen.

Lees meer

Vroegsignalering van schulden kan effectiever en efficiënter

Vroegsignalering van problematische schulden vindt te vaak plaats zonder volledig projectplan of monitoring. Daardoor zijn de resultaten onvoldoende inzichtelijk, ontbreekt sturing en blijft er twijfel bestaan over de meerwaarde. Vanwege het zwaarwegende belang van inwoners met ernstige schulden, moet dit beter. Want vroegsignalering is wel degelijk van waarde voor inwoners en maatschappij.

Lees meer