Nieuws

Kurtosis Klimaatranglijst Gasverbruik Gemeenten

Het gemiddeld gasgebruik per burger is ongelijkmatig over Nederland verdeeld, stellen onze collega's Martijn Sanders, Bastiaan Frerix en Mark Huijben. Zij stelden de eerste Klimaatranglijst Gasverbruik Gemeenten op.

Lees meer

Collega Ilse Verveer promoveert

Trots op onze collega Ilse Verveer! Afgelopen vrijdag heeft zij met succes haar promotieonderzoek verdedigd.

Lees meer

Webinar 5 jaar datagedreven in het sociaal domein

Tom Pots, Leon Klinkers, Maarten Swagerman, Jeffrey Rouwenhorst | 9 december 14.00-14.45 | deelname gratis

Lees meer

5 jaar data in het Sociaal Domein: kwestie van doen

“We wisten niet waar we vandaan kwamen, dan weet je ook niet waar je naartoe wilt. Data is daar zó belangrijk voor”, aldus Rob Engels, wethouder in Overbetuwe. Voor ons reden om terug te blikken met 2 pioniers in het sociaal domein.

Lees meer

Promovenda Ilse Verveer versterkt team Kurtosis

llse Verveer, die dit jaar promoveert in de neuropsychologie, verruilt de wetenschap voor data-consultancy bij Kurtosis.

Lees meer

Landelijk onderzoek digitale vaardigheid

Binnenlands Bestuur en Kurtosis zijn gestart met een onderzoek naar de digitale vaardigheid van ambtelijk Nederland.

Lees meer

Kurtosis brengt digitale vaardigheid van gemeenten in kaart

Samen met gemeente Almelo heeft Emma Stöger een scan ontwikkeld die gemeenten inzicht geeft in de digitale vaardigheid.

Lees meer

Ambtenaar wil digitale vaardigheden vooral toepassen

Digitaal leiderschap en persoonlijke motivatie zijn belangrijke bepalers van de digitale vaardigheden van gemeentemedewerkers. Dat concludeert Emma Stöger in haar afstudeeronderzoek, waarbij ze ook dashboards ontwikkelde voor de drie deelnemende gemeenten om deze vaardigheden te monitoren. "Gemeenten zoeken naar de juiste aanpak. Ze zien de potentie van datagedreven werken, maar het is lastig om ermee aan de slag te gaan."

Lees meer

Datagedreven zicht op zorgaanbieders

Samen met regio Midden-Holland lanceert Kurtosis een landelijke pilot 'zicht op financiële gezondheid en rechtmatigheid zorgaanbieders.' De ambitie van de regio is om proactief te sturen op kwaliteit en rechtmatigheid zónder extra bureaucratie. Een belangrijke tool hierbij is de digitale scan van zorgaanbieders die vooraf of in een vroeg stadium de financiële risico’s en rechtmatigheidsrisico’s in kaart brengt. De tool is een online dashboard met twee blikvelden: een totaalbeeld van alle zorgaanbieders en de detailscores per zorgaanbieder.

Lees meer

Grip op corona-compensatie zorgaanbieders

De coronacrisis heeft grote impact op de continuïteit van de zorg. Een belangrijk deel van de reguliere zorg gaat voorlopig niet door of in beperkte mate. De crisis heeft ook grote consequenties voor de financiële positie van zorgaanbieders.

Lees meer

Kurtosis start twee praktijkonderzoeken datagedreven werken bij gemeenten

Als bureau dat werkt op het snijvlak van data-analyse en organisatieadvies vinden wij het belangrijk om met gefundeerde kennis en methoden een bijdrage te leveren aan de dataficatie van gemeenten. Een mooi voorbeeld hiervan is de scan van zorgaanbieders gericht op financiële gezondheid en signalen van fraude die we onlangs samen met gemeenten ontwikkeld hebben. We zetten deze lijn voort met twee landelijke praktijkonderzoeken waarmee we in februari van start gaan.

Lees meer

Veel media-interesse in praktijkinzichten databureau Kurtosis

Recent publiceerden wij over de problemen met managementinformatie in het sociaal domein op Platform Overheid. Gemeentelijke sturingsinformatie blijkt vaak achterhaald en onvolledig. Na indicatie raakt de cliënt uit zicht, terwijl juist dan kosten worden gemaakt. Gemeenten hebben daardoor geen goed zicht op hun kosten en resultaten, waardoor prognoses onjuist zijn en goed sturen onmogelijk is. Kurtosis heeft daarom een scan ontwikkeld van zorgaanbieders op het gebied van financiële gezondheid en signalen van fraude.

Lees meer