Nieuws

Quickscan zorgfraude levert waardevol resultaat voor gemeente

Sinds de decentralisatie ziet een gemiddelde gemeente zich al snel geconfronteerd met tientallen aanbieders, honderden inwoners met pgb, een legio aan producten en jaarlijks duizenden declaraties. Het gevolg is een groeiende en omvangrijke stroom aan informatie. Gemeenten dreigen overspoeld te raken door deze informatiestroom. Kurtosis heeft een quickscan zorgfraude uitgevoerd die een gemeente inzicht geeft in de aard en omvang van onrechtmatigheid en zorgfraude .

Lees meer

AVG Bewustwording & continuïteit: risicobeheersing aantoonbaar garanderen

Nadat uw organisatie is voorzien van protocollen is de tijd rijp om te starten met bewustwording van privacy risico’s en -maatregelen. Bewustwording is, in combinatie met protocollen en organisatieanalyses, essentieel voor de risicobeheersing die de AVG verlangt. Uw privacybeleid kan uitstekend zijn, maar als het alleen in de la ligt bent u niet AVG‑compliant

Lees meer