22 december 2017

Onderzoek uitnutting Wmo-indicaties gemeente Deventer

In 2016 heeft Kurtosis (toen nog Scope Onderzoek) de uitnutting van Wmo-indicaties in de gemeente Deventer nader onderzocht. Wij hebben de beschikbare declaratiegegevens geanalyseerd en met behulp van verschillende data-analyse en datavisualisatietechnieken algemene en specifieke trends met betrekking tot de uitnutting van de Wmo in beeld gebracht.

Aanvullend hierop zijn interviews gehouden met medewerkers van de backoffice van de gemeente, leden van de sociale teams en zorgaanbieders. Daarbij zijn vragen gesteld over verschillende aspecten, zoals het stellen van indicaties en de afwegingen die hierbij gemaakt worden, de samenwerking en communicatie tussen verschillende professionals in het veld, het afhandelen van de administratie en de wijze van het declareren van de geleverde ondersteuning. Daarnaast is voor sommige indicaties op casusniveau aan zorgaanbieders en leden van de sociale teams gevraagd of zij een verklaring kunnen geven voor het uitnuttingspercentage voor desbetreffende indicatie.

Met behulp van de waardevolle combinatie van datavisualisatie van bestaande gegevens en de open interviews met alle betrokken partijen, heeft Kurtosis een onderzoeksmethode ontwikkeld die binnen een periode van twee maanden bruikbare resultaten heeft opgeleverd en die ook eenvoudig toegepast kan worden binnen andere gemeenten. Voor meer informatie over onze onderzoeksmethode en opbrengsten kunt u contact met ons opnemen.