Digitale vaardigheid; op weg naar een digitale wereld

Digitaal lijkt het nieuwe normaal en het hebben van voldoende digitale vaardigheid wordt daarom steeds belangrijker. We zijn eraan gewend veel zaken digitaal te kunnen regelen en sinds de coronacrisis heeft bijna iedereen ervaring met online vergaderen. Digitalisering en dataficatie bieden mooie kansen voor de publieke sector. Tegelijk blijkt het in de praktijk niet eenvoudig om de organisatie mee te krijgen, ook niet voor de koplopers. Om tot een succesvolle digitale transformatie te komen, is het van belang om te weten hoe het staat met de digitale vaardigheden van de medewerkers binnen de organisatie. Het zijn immers de medewerkers die met de technologie aan de slag moeten en daarmee de drijvende kracht zijn achter de digitale transformatie. Reden te meer om zicht te krijgen op de digitale vaardigheid van de organisatie.

Digitalisering in de publieke sector leidt ertoe dat de dienstverlening steeds meer online plaatsvindt en vraagstukken beter kunnen worden opgepakt. Daarnaast doen initiatieven met big data hun intrede. Hierdoor kan steeds beter gebruik worden gemaakt van evidence-based besluitvorming, waarbij gebruik wordt gemaakt van tastbaar bewijs in plaats van intuïties of persoonlijke voorkeuren.

Digitalisering gaat het werk in de publieke sector dus vergaand veranderen. De kloof tussen de potentie van ICT en de digitale vaardigheid om daarmee om te kunnen gaan, heeft negatieve gevolgen voor groei en innovatie. Om de technologische potentie volop te benutten, is inzicht in de digitale vaardigheid van medewerkers vereist. Hiervoor heeft Kurtosis een scan digitale vaardigheid ontwikkeld. 

De meting bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Digitale vaardigheid
  • Veranderbereidheid
  • Digitaal leiderschap
  • Behoeften van medewerkers

Met de uitkomsten zijn gemeenten beter in staat om hun ambities af te stemmen op de kansen en mogelijkheden binnen de afdeling en organisatie. Daarnaast biedt het handvatten om de digitale vaardigheid van de medewerkers verder te ontwikkelen.

Meer gedaan krijgen binnen minder tijd

Digitalisering biedt tal van voordelen voor uiteenlopende sectoren. U kunt hierbij denken aan het versnellen van processen omdat bepaalde stukken niet fysiek verplaatst hoeven te worden. Ook kunt denken aan het werken in de ‘cloud’, wat een steeds grotere rol speelt in een maatschappij waarbinnen online de nieuwe standaard geworden is. Ook is digitaal werken aanzienlijk veiliger wanneer de juiste maatregelen genomen worden en vereist het geen fysieke aanwezigheid van werknemers, klanten of cliënten.

Om de voordelen echt optimaal te kunnen benutten, is het van belang dat het team weet hoe de digitale werkomgeving gebruikt wordt en werkt. Onder andere op het gebied van software, maar ook op het gebied van veiligheid. Bewustwording van de digitale veiligheid is minstens zo belangrijk als de digitale werkomgeving te kunnen gebruiken. Het gaat immers vaak om gevoelige of vertrouwelijke
informatie.

Dat is waar wij u bij helpen. Werken in de cloud, digitaal werken, vergaderen op afstand en interactief samenwerken aan verschillende projecten op uiteenlopende locaties. Het is de toekomst, maar alleen voor de bedrijven en overheden die de digitale vaardigheden van de werknemers op orde hebben. Is dat niet het geval? Dan zal de digitalisering vooral problemen voor u betekenen.

Maak werk van de digitale vaardigheid!

Wilt u uw bedrijf, organisatie of afdeling klaarmaken voor de digitale toekomst? Dan is het tijd om te kijken hoe het gesteld is met de digitale vaardigheden van uw team. Na de inventarisatie weet u waar uw medewerkers staan en wat nodig is om voorbereidingen te treffen op een werkomgeving waarin steeds meer digitaal gewerkt, vergaderd en gedaan wordt. Neem vandaag nog contact met ons op. Emma Stoger en Johan Posseth helpen u graag persoonlijk verder.