Datagedreven werken

Digitaal lijkt het nieuwe normaal. We zijn eraan gewend veel zaken “digitaal” te kunnen regelen. Nieuwe technologie en dataficatie bieden enorme kansen voor maatschappelijke toepassingen. En er komt steeds meer data beschikbaar.

Waarom is datagedreven werken belangrijk?

  • Betere beslissingen: evidence-based, integraal, voorspellend
  • Betere dienstverlening: eenvoudiger, sneller, beter, goedkoper
  • Betere bedrijfsvoering: realtime inzicht, slimmere processen, minder administratie

Logisch dus dat steeds meer overheden en publieke organisaties aan de slag gaan met de digitale transformatie. Toch blijkt dit nog niet zo eenvoudig. Waar te beginnen? En hoe?

Wij helpen organisaties stapsgewijs digitaal te denken en te doen. Belangrijke les is realistisch te blijven: maak het niet te groot, begin met kleine successen. 

Onze diensten

  • Bewustwording en datageletterdheid
  • Koersbepaling en roadmapping
  • Digitaal leiderschap
  • Digitale volwassenheid (maturity scan)
  • Organisatieontwikkeling (structuur, capaciteit, cultuur) 

Contact