Grip op sociaal domein

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp en ‘nieuwe’ Wmo-taken. Het huidige sociaal domein is complex, beslaat gemiddeld 40% van de totale begroting en kampt in de regel met tekorten. Het is belangrijk dat gemeenten grip houden op dit complexe sociaal domein.

Wat is er nodig voor grip?

  • Inzicht in budget, aantallen, uitgaven, zorgstapeling
  • Goede datakwaliteit, inrichting dashboards en registraties
  • Handvatten voor sturen op kwaliteit en effecten
  • Fraude tegengaan

Veel gemeenten willen meer grip krijgen op het sociaal domein en zoeken naar manieren om dit voor elkaar te krijgen. Wij helpen gemeenten om op basis van data en onderzoek meer grip te krijgen en te kunnen sturen.

 Onze diensten

Projecten

Contact