Van beleidscyclus naar datacyclus

Sturen met data in beleid   

Een typische beleidscyclus bestaat uit de volgende fasen: voorbereiding, formulering, uitvoering en evaluatie. Dit proces lijkt steeds verder van de realiteit te staanBeleid maken en uitvoeren is de laatste jaren veel complexer geworden. Denk bijvoorbeeld aan taaie themaals de energietransitie, grip op het sociaal domein en de problematiek vanwege de coronacrisis. Ook volgen in de huidige dynamiek de ontwikkelingen elkaar steeds sneller op.  

Meer en sneller inzicht met data 

Gemeenten beschikken tegenwoordig over grote hoeveelheden data op uiteenlopende beleidsterreinen. Door digitalisering en nieuwe technologieën is het veel gemakkelijker geworden om deze data te vertalen naar objectieve inzichten. Deze dragen eraan bij dat beleid beter en sneller bijgestuurd kan worden waar nodig. 

Concrete uitvoeracties en tijdige bijsturing  

De fasen van de traditionele beleidscyclus zijn met name relevant voor lange termijn doelen, maar in de praktijk vaak lastig in te zetten voor concrete uitvoeracties. Ook is moeilijk meetbaar of doelen behaald worden. Door kort-cyclisch te werken met data voorkom je dat je met het beleid een eigen werkelijkheid creëert die niet tijdig bijgestuurd kan worden 

In 5 stappen continu sturen met data  

Kort-cyclisch werken met data bestaat uit vijf stappen. De essentie is een continu proces waarin je handelop basis van data die een reëel beeld schetsen van de situatie. Dit begint met het vertalen van de lange termijn beleidsdoelen naar concrete korte termijn doelen en beoogde resultaten. Op basis van bestaande informatie en data worden vervolgens goed onderbouwde beleidskeuzes gemaakt. Door continue monitoring van het uitvoeringsproces wordt snel duidelijk of de beoogde resultaten zijn behaald en of het beleid moet worden bijgesteld.  

Meer informatie? 

Wilt u aan de slag met data in beleid? En ontdekken hoe data op een slimme en laagdrempelige manier kan bijdragen aan beleid? Neem dan vandaag nog contact met ons op. Ilse Verveer en Johan Posseth helpen u graag persoonlijk verder.  

Contact