Projecten

Wij krijgen de juiste data op tafel en maken de vertaalslag van data naar informatie. We stellen verdiepende analyses op en geven duiding aan cijfers. Bekijk onze projecten om te zien hoe we dit voor verschillende klanten hebben gedaan.

Beschermd wonen in Noord- en Midden-Limburg

Met het oog op de nieuwe aanbesteding per 1 januari 2021 en de verdere decentralisatie naar alle gemeenten wil Venlo een goed beeld hebben van de huidige populatie beschermd wonen en beschermd thuis, de daarbij behorende zorgaanbieders en een doorkijk naar 2021. Kurtosis is vanuit haar expertise op het gebied van data en onderzoek gevraagd om Venlo hierin te ondersteunen.

Lees meer

Quickscan zorgfraude levert waardevol resultaat voor gemeente

Kurtosis heeft een quickscan zorgfraude ontwikkeld waarmee potentiële onrechtmatigheden in beeld komen. Met de scan hebben wij een drietal datasets geanalyseerd en op 21 fraude-indicatoren getoetst. Daarnaast zijn medewerkers van de gemeente geïnterviewd met als doelen een advies over procesverbeteringen en om de uitkomsten van de data-analyse te checken.

Lees meer

Onderzoek uitnutting Wmo-indicaties gemeente Deventer

Kurtosis heeft voor de gemeente Deventer de uitnutting van Wmo-indicaties nader onderzocht. De beschikbare declaratiegegevens zijn geanalyseerd en met behulp van verschillende data-analyse en datavisualisatietechnieken zijn algemene en specifieke trends met betrekking tot de uitnutting van de Wmo in beeld gebracht.

Lees meer

Evaluatie van het armoedebeleid gemeente Doetinchem

Kurtosis heeft in opdracht van de gemeente Doetinchem de (lokale) keten van armoedebestrijding onder de loep genomen. De aanleiding van dit onderzoek is de uitspraak van de gemeentelijke rekenkamercommissie dat de gemeente onvoldoende inzicht zou hebben in de aard en omvang van de armoedeproblematiek en de samenstelling van de doelgroepen.

Lees meer

Aanpak zorgfraude gemeente Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom werkt samen met (landelijke) ketenpartners aan een sluitende aanpak voor preventie en opsporen van fraude in de Wmo en het handhaven daarvan. In het kader van dit project zijn de gemeente en Kurtosis samen gestart met een pilot voor het opsporen van fraudesignalen aan de hand van fraude-indicatoren.

Lees meer