Aanpak zorgfraude gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom werkt samen met (landelijke) ketenpartners aan een sluitende aanpak voor preventie en opsporen van fraude in de Wmo en het handhaven daarvan. 

De vraag

In het kader van dit project zijn de gemeente en Kurtosis samen gestart met een pilot voor het opsporen van fraudesignalen aan de hand van fraude-indicatoren. 

De aanpak 

Kurtosis heeft hiervoor alle zorgovereenkomsten van actieve pgb’s bestudeerd en  interviews gehouden met medewerkers die signalen van onrechtmatigheid en fraude hebben ontvangen. Ook hebben wij data van alle lopende indicaties geanalyseerd, zowel pgb’s als zorg in natura. Al deze signalen zijn samengebracht en gerapporteerd aan de gemeente.