Detachering

Wij kunnen organisaties tijdelijk voorzien van mensen. Wij hebben mensen in dienst die binnen informatiemanagement onder andere als data-analist, onderzoeker of beleidsanalist ingezet kunnen worden. Ook hebben wij adviseurs die volgende functies kunnen vervullen:

Procesbegeleider 

Als procesbegeleider werken we samen met een aantal partijen aan een concreet doel. De procesbegeleider zorgt voor het inrichten van ontwikkelings- en besluitvormingsprocessen, het bijeen brengen van stakeholders en het structureren van het proces en de inhoud. De procesbegeleiding is erop gericht om stakeholders met elkaar te verbinden, zodat zij in beweging komen en gezamenlijk aan de beoogde doelen werken.

Beleidsadviseur 

Wij zijn specialist op het gebied van beleidsvoering. Aan de hand van resultaten uit onderzoek, gegevens uit data en ervaringen van betrokken partijen stippelen we het beleid van de organisatie uit. Dit doen we zowel op detacheringsbasis als vanuit een externe rol. Vaak maakt beleidsadvies ook deel uit van de keten data-onderzoek-advies.

Projectleider 

Wij hebben ruime ervaring met het opzetten en uitvoeren van projecten en programma’s en geven graag leiding aan een team. Als projectleider hebben onze adviseurs oog voor de doelen van het project, de planning, de aansturing van het team en eventuele risico’s. Ook besteden we uitgebreid aandacht aan het verkrijgen van draagvlak en het verbinden van betrokken partijen. Bij het monitoren van het project leggen we graag de verbinding met onze data-analisten en onderzoekers.