Producten

Wij brengen data op orde, inventariseren informatiebehoeften op operationeel, tactisch en strategisch niveau en vertalen deze behoeften onder andere in dashboards en monitors. Ook zijn wij in te zetten voor het uitvoeren van onderzoeken. Wij zijn creatief, flexibel, deskundig en enthousiast en bedenken voor elke vraag een passende analyse- of onderzoeksopzet die erop gericht is om de juiste kennis boven tafel te krijgen.
Dashboard sociaal domein

Het huidige sociaal domein is complex, beslaat gemiddeld 40% van de totale begroting en kampt in de regel met tekorten. Het is belangrijk dat gemeenten grip houden op deze complexe opgave, aan de hand van overzichtelijke dashboards sociaal domein. Wij helpen gemeenten om op basis van data en onderzoek meer grip te krijgen en te kunnen (bij)sturen.

Lees meer

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd/Wmo

Elk jaar voeren gemeenten het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Jeugd/Wmo uit. De standaard vragenlijst biedt een algehele impressie van de ervaringen van de inwoners in het afgelopen jaar. Maar levert deze informatie ook inzichten voor beleidsvorming en verbeteracties? Met onze datagestuurde aanpak krijgt u actuele en concrete feedback van cliënten.

Lees meer

Organisatiescan digitale vaardigheid

Organisatiescan digitale vaardigheid

Digitalisering en data bieden mooie kansen voor de publieke sectorSuccessen op verschillende plekken in het land laten zien dat er veel mogelijk is. Tegelijk blijkt het in de praktijk niet eenvoudig om de organisatie mee te krijgen, ook voor de koplopers. Weet u waar uw organisatie staat? En hoe digivaardig uw medewerkers zijn?

Lees meer

Scan financiële gezondheid zorgaanbieders

Wilt u inzicht in de continuïteit van uw zorgaanbieders? Wilt u signalen van fraude tijdig kunnnen opmerken? Kurtosis kan hierbij helpen. Op basis van data en moderne voorspelmodellen bieden wij u een analyse van uw huidige en potentiële zorgaanbieders. Dit geeft u een totaalbeeld van uw zorglandschap en per instelling.


Lees meer

Quickscan Duurzame Wijken

Gemeenten die willen weten hoe hun wijken ervoor staan als het gaat om de energietransitie kunnen dit laten onderzoeken met de Quickscan Duurzame Wijken. De quickscan geeft ook meteen aan hoe een gemeente meer interesse in duurzaamheid kan (op)wekken bij inwoners. De bureaus Kurtosis, Citisens en Translyse hebben de handen ineen geslagen om de inzichten te kunnen leveren.

Lees meer

Datalab

Een concrete en laagdrempelige manier om met data aan de slag te gaan is een datalab: een methode waarbij, in een korte doorlooptijd, kennis en ervaring van verschillende disciplines wordt samengebracht om een vraagstuk met data op te pakken. 

Lees meer

Datalab Kurtosis
Kurtosis BI

Kurtosis BI

Bij business intelligence gaat het om het op gerichte wijze verzamelen, registreren, analyseren en toepassen van data. Dit is een continu proces dat in alle organisaties aanwezig is. Kurtosis is expert in het vertalen van de doelstellingen van de dataverzameling naar de werkprocessen in de praktijk.

Lees meer

AVG-compliance methode Kurtosis

Kurtosis heeft een AVG-compliance methode ontwikkeld, die uitgaat van de kern van de AVG: privacybescherming door risicomanagement, verantwoording en bewustwording. Onze compliance methode levert daarnaast organisatiespecifieke producten op.

Lees meer

AVG-compliance methode Kurtosis