Producten

Wij brengen data op orde, inventariseren informatiebehoeften op operationeel, tactisch en strategisch niveau en vertalen deze behoeften onder andere in dashboards en monitors. Ook zijn wij in te zetten voor het uitvoeren van onderzoeken. Wij zijn creatief, flexibel, deskundig en enthousiast en bedenken voor elke vraag een passende analyse- of onderzoeksopzet die erop gericht is om de juiste kennis boven tafel te krijgen.
Organisatiescan digitale vaardigheid

Organisatiescan digitale vaardigheid

Digitalisering en data bieden mooie kansen voor de publieke sectorSuccessen op verschillende plekken in het land laten zien dat er veel mogelijk is. Tegelijk blijkt het in de praktijk niet eenvoudig om de organisatie mee te krijgen, ook voor de koplopers. Weet u waar uw organisatie staat? En hoe digivaardig uw medewerkers zijn?

Lees meer

Scan financiële gezondheid zorgaanbieders

Wilt u inzicht in de continuïteit van uw zorgaanbieders? Wilt u signalen van fraude tijdig kunnnen opmerken? Kurtosis kan hierbij helpen. Op basis van data en moderne voorspelmodellen bieden wij u een analyse van uw huidige en potentiële zorgaanbieders. Dit geeft u een totaalbeeld van uw zorglandschap en per instelling.


Lees meer

Datagestuurd werken met cliëntervaring

Datagestuurd werken met cliëntervaring

Hoe ervaren uw inwoners de Wmo? Hoe ontwikkelt dit zich in de tijd? En hoe verhoudt de resultaten zich tot die van andere gemeenten? Met het cliëntervaringsdashboard krijgt u op eenvoudige manier antwoord op deze vragen. 

Lees meer

Datalab

Een concrete en laagdrempelige manier om met data aan de slag te gaan is een datalab: een methode waarbij, in een korte doorlooptijd, kennis en ervaring van verschillende disciplines wordt samengebracht om een vraagstuk met data op te pakken. 

Lees meer

Datalab Kurtosis

Dashboard inzicht in sociaal domein

Kurtosis heeft voor verschillende gemeenten een dashboard sociaal domein ontwikkeld. Zo zijn wij onder andere actief betrokken geweest bij de ontwikkeling, implementatie en doorontwikkeling van monitorings- en sturingsinformatie voor de gemeente Wijchen. Voor de gemeente heeft Kurtosis een dashboard sociaal domein ontwikkeld met daarin data over aantallen en financiën in de Wmo en jeugdwet. 

Lees meer

Kurtosis BI

Bij business intelligence gaat het om het op gerichte wijze verzamelen, registreren, analyseren en toepassen van data. Dit is een continu proces dat in alle organisaties aanwezig is. Kurtosis is expert in het vertalen van de doelstellingen van de dataverzameling naar de werkprocessen in de praktijk.

Lees meer

Kurtosis BI
AVG-compliance methode Kurtosis

AVG-compliance methode Kurtosis

Kurtosis heeft een AVG-compliance methode ontwikkeld, die uitgaat van de kern van de AVG: privacybescherming door risicomanagement, verantwoording en bewustwording. Onze compliance methode levert daarnaast organisatiespecifieke producten op.

Lees meer

Evolvr: Cliëntervaringsonderzoek

Om inzicht te krijgen in de effecten van beleid, is het belangrijk om de doelgroep te bevragen middels een cliëntervaringsonderzoek of peiling. In samenwerking met Cure4 heeft Kurtosis een methode ontwikkeld voor een doorlopend cliëntervaringsonderzoek: Evolvr.

Lees meer