AVG-compliance methode Kurtosis

Nog altijd worstelen veel organisaties en bedrijven met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Er is weinig houvast en onvoldoende focus op de kern van de wet. Kurtosis is opgevallen dat veel AVG-compliance methode ontoereikend zijn: veelal vindt geen analyse van verwerkingen of risico’s plaats, ontbreekt organisatiespecifieke verantwoording en zijn protocollen te universeel. Organisatie die van dergelijke methoden gebruik maken om te voldoen aan de AVG, komen bedrogen uit. Deze organisaties hebben uiteindelijk onvoldoende zicht en grip op de organisatiespecifieke risico’s van hun verwerkingen.

Kurtosis heeft een AVG-compliance methode ontwikkeld, die uitgaat van de kern van de AVG: privacybescherming door risicomanagement, verantwoording en bewustwording. Onze compliance methode levert daarnaast organisatiespecifieke producten op.

Onze AVG_brochure_MKB zet de aanleiding en opzet van onze methode uiteen.