Dashboard inzicht in sociaal domein

Kurtosis is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling, implementatie en doorontwikkeling van monitorings- en sturingsinformatie voor de gemeente Wijchen. De gemeente Wijchen wilde een instrument dat:

  • de gemeenteraad van informatie kan voorzien op het gebied van input, output en outcome van het gehanteerde beleid;
  • input levert voor de perceelgesprekken met de aanbieders;
  • de afdeling beleid voorziet van de juiste informatie om te kunnen sturen binnen het sociaal domein;
  • input levert om de gesprekken met de sociale wijkteams te voeren.

Kurtosis heeft voor de gemeente een dashboard sociaal domein ontwikkeld met daarin data over aantallen en financiën in de Wmo en jeugdwet. Zo geeft het dashboard bijvoorbeeld inzicht in zorgstapeling, de instroom, uitstroom en doorstroom van cliënten, financiële prognoses en productcombinaties die vaak voorkomen. Ook is in de monitor data rondom het maatschappelijk voorveld te vinden. Met behulp van datavisualisatie is de beweging van zware naar lichte ondersteuning inzichtelijk te maken.