Organisatiescan digitale vaardigheid

Digitalisering en data bieden mooie kansen voor de publieke sector. Successen op verschillende plekken in het land laten zien dat er veel mogelijk is. Tegelijk blijkt het in de praktijk niet eenvoudig om de organisatie mee te krijgen, ook voor de koplopers. Weet u waar uw organisatie staat? En hoe digivaardig uw medewerkers zijn?

Kurtosis heeft hiervoor een scan ontwikkeld. Hiermee krijgt u inzicht in:  

  • Digitale vaardigheid 
  • Veranderbereidheid 
  • Digitaal leiderschap 
  • Behoeften van medewerkers
  • Afgezet tegen het landelijk beeld 

Met deze inzichten in de hand kunt u gerichter acties ondernemen om medewerkers te ondersteunen bij het (verder) ontwikkelen van hun digitale vaardigheid.   

Er zijn verschillende mogelijkheden om de scan uit te voeren:  

  1. Organisatiebrede inventarisatie. Hiermee krijgt u inzicht in waar uw organisatie staat, in vergelijking tot het landelijk beeld en de meest opvallende resultaten binnen de eigen organisatie.  
  2. Verdieping op afdelings-/teamniveau. Doel is om terug te koppelen waar een afdeling/team staat, dit gezamenlijk te duiden en op basis daarvan een advies te geven over de vervolgstappen. Een afdeling/team kan op eigen initiatief aangeven hieraan mee te doen. 
  3. Interactief dashboard. In aanvulling op onderdeel 1 biedt het dashboard meer in detail inzicht op verschillende niveaus (team/afdeling, functie, domeinen, leeftijd etc.). U kunt inzoomen met filters en eigen analyses maken.   

Uiteraard bieden wij ook maatwerkoplossingen.  

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie of afdeling? Neem dan contact op met Emma Stöger06-48093110 of Johan Posseth06-81937990.